Instrukcja

3. Prezentacje.

- Dokumenty dołączane do strony.
    Jeżeli wykonaliśmy ciekawą prezentację i pragniemy ją udostępnić w internecie należy pamiętać o kilku istotnych parametrach. Najistotniejszym z nich jest objętość (waga) dokumentu. Zamieszczone w treści ilustracje powinny być wcześniej przygotowane zgodnie z regułami przedstawionymi w pierwszym rozdziale niniejszej instrukcji. Zamieszczając wewnątrz prezentacji dźwięk musimy zdawać sobie sprawę, iż MS PowerPoint do wersji 2010 wlącznie nie zamieszczał wewnatrz prezentacji plików dźwiękowych innych niż w formacie nieskompresowanym .WAV, co przekłada się na wagę pliku dźwiękowego około 8 MB (megabajtów) na minutę dźwięku w jakości CD, lub około 5 MB w jakości przyzwoitej.  Dźwięk dodany w formacie MP3 jest pobierany z zewnętrznego pliku, do którego prowadzi ścieżka bezwzględna (w praktyce niemożliwa do odtworzenia u odbiorcy), co zdecydowanie utrudnia stworzenie prezentacji w sposób umożliwiający jej bezproblemowe uruchomienie na innym komputerze. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja w przypadku OO/LO Impress, który to program w swoim formacie .ODP bezproblemowo zamieszcza dżwięk w formacie MP3. Zamieszczając prezentację w internecie dbajmy o to by jej pobranie nie było kłopotem większym niż wartość jej zawartości.

 

- Prezentacje w formacie Adobe Flash
   Ponieważ ta technologia nie jest już dostępna na urządzeniach mobilnych, jest kłopotliwa na systemach innych niż MS Windows, a ponadto jest podatna na ataki należy rozważyć celowość tworzenia prezentacji w tym formacie. W wielu wypadkach można tego typu prezentację zastąpić filmikiem wygenerowanym np. przez Bolide Slideshow Creator.
 

 

- Prezentacje wykonane jako strony internetowe
   Jeżeli w prezentacji bardziej zależy nam na przekazaniu treści niż efektach dostępnych w programach prezentacyjnych, możliwe jest jej wykonanie w formie artykułu na stronie. Zaletą tak przygotowanych treści jest ich dostępność - moze je oglądać każdy mający dostęp do prowadzonego przez nas serwisu. Przy opracowywaniu tego typu prezentacji przydatne jest narzędzie paginacji artykułu - w ten sposób przygotowano niniejszą instrukcję. Można rownież wykorzystać zaawansowane opcje szablonów strony by stworzyć prezentację będącą serwisem internetowym. Wszyskim zainteresowanym oferuję pomoc w tworzeniu tego typu prezentacji.

Przykład prezentacji opartej o szablony i paginację artykułów.

Przykład prezentacji wykonanej z wykorzystaniem szablonów strony.