Instrukcja

2. Dokumenty tekstowe.

- Treść strony.
    Tekstowa częć strony jest jej elementem niezwykle istotnym. Wszystkie obecne wyszukiwarki internetowe opierają swoje działanie głównie na tej części prezentowanego materiału. O ile możliwe jest - czy nawet wskazane wstępne przygotowanie tekstu w zaawansowanym edytorze (MS Word, OO/LO Writer itp.), to publikowanie tak przygotowanych treści przez bezpośrednie skopiowanie z w/w edytora do narzędzi edycyjnych strony może doprowadzić do jej uszkodzenia. Niewidoczne znaki opisujące wygląd dokumentu w edytorze tekstu i na stronie internetowej mogą mieć różne efekty działania. Aby uniknąć błędów wynikających z formatowania należy w edytorze przygotować jedynie treść dokumentu oraz wykonać wstępną - automatyczną - korektę ortografii. Nie wolno jednak zapominać, iż automatyczna kontrola nie jest kontrolą wystarczającą, jest skuteczna w przypadku czeskich błedów czy literówek, natomiast pisownia np. nie/na łącznie czy osobno jest poza zasięgięm automatów, gdzyż często wynika - oprócz reguł językowych - z kontekstu wypowiedzi. Prygotowany w ten sposób materiał dla usunięcia znaków formatowania należy skopiować i wkleić do programu typu notatnik, a dopiero z niego do narzędzi edycyjnych strony internetowej. Celowo piszę, iż nie do Windowsowego Notatnika - program ten powinien mieć możliwość ustawienia kodowania wklejonych tekstów w standardzie UTF-8, wspomniany wcześniej Win Notatnik - posiada wyłącznie dostępny w Windows format znaków CP1250 (Środkowoeuropejski Windows). System kodowania znaków ma zasadnicze znaczenie dla poprawnego wyświetlania znaków pozałacińskich. Dokładne formatowanie wyglądu dokumentu wykonujemy już za pomocą narzędzi dostępnych w panelu edycji strony internetowej. Wszelkie treści pozatekstowe powinny być przygotowane osobno i wklejane w dokument już z wykorzystaniem narzędzi w/w panelu. Bardzo dobrym narzędziem do usuwania znaków formatowania jest notepad++.

 

- Dokumenty dołączane do strony.
    Wszelkie dokumenty jakie dołączamy do strony powinny być opracowane zgodnie z wymogiem jak najniższej objętości(wagi) dokumentu. Wykorzystane w dokumencie obrazy powinny być wcześniej przygotowane jak do prezentowania w internecie (rozdział 1 tej strony). Przygotowując dokument w edytorze tekstu (MS Word, OO/LO Writer) należy pamiętać iż są one formatowane do możliwości zainstalowanej na komputerze autora drukarki domyślnej. Każda strona powinna być kończona znakiem końca strony (ctrl+ENTER), gdyż odbiorca posiadający inny rodzaj drukarki może otrzymać dokument inaczej dzielony. Dla uniknięcia błędów wynikających z autoformatowania do możliwości drukarki (i nie tylko z tego powodu), należy w miarę możliwości unikać zamieszczania dokumentów w formatach umożliwiających edycję (doc, docx, odt) i stosować raczej format PDF. Dokumenty zamieszczane w formatach edytowalnych mogą zawierać oprócz treści również wirusy, potencjalnie szkodliwe dla odbierającego - zamieszczenie takiego materiału może skutkować blokadą strony przez ostrzeżenie Google/Mozilla.

 

OO/LO Writer oraz nowsze wersje MS Word (2010 +) mają wbudowaną możliwość zapisu w formacie PDF, użytkownicy Office 2000/2003/2007 mogą zainstalować drukarkę PDF, która tworzy plik we właściwym formacie poprzez wybranie opcji drukuj w dowolnym programie. Ze swojej strony polecam program PDFCreator w starszej wersji 1.7.3 dostępny na stronie filepuma.com, nowsze wersje tego programu wymagają zainstalowania bibliotek .NET Framework w wersji 4 (4.1).